บริษัท นรเสฏฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง เเอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

           บริษัท ฯ ได้ดำเนินกิจการ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกชนิด รวมไปถึงงานบริการด้านระบบสาธารณูปโภค เราพัฒนาองค์กรของเราใหก้าวทันโลกและเทคโนโลยีในด้านการก่อสร้าง โดยภายใต้การดำเนินของบุคลากรขององค์กรที่ประสิทธิภาพ เราค้นขว้า พัฒนา ความรู้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่องเนื่อง เพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ว่า " คุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไป "

 

 

image
" STANDARD AND RELIABLE QUALITY "
                                    มาตรฐานและคุณภาพที่เชื่อถือได้ "
image

งานด้านการก่อสร้าง ( Construction )

มีความเชียวชาญในงานด้านโครงสร้างคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กรวมทั้งงานสถาปัตยกรรม โดยนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใชเ้พื่อ ควบคุมคุณภาพเวลาและงบประมาณทีกำหนด ความเพียบพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ ทีทันสมัยและมีคุณภาพ รวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ครอบคลุมการทำงานทุกด้านรับประกันความสำเร็จของทุกโครงการ

image

งานปรับปรุง (Renovation)

ปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย ออกแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบและก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง

image

งานออกแบบ ( Design )

มีการวางแนวความคิดในการออกแบบ บนรากฐานของความถูกต้อง และตรงตามมาตราฐานวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้ง กำหนดคุณภาพของพื้นที่การใชงานต่างๆ วางผังพื้นที่ใช้สอยด้วยทีมงานมากประสบการณ์ มีการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ไดผลงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Project Reference
image

LLOYD
SOONVIJAI - THONGLOR

image

Sage

THONGLOR

image

AUTOPRIME

RATCHAPHRUEK

image

บ้านเรือนไทย 
สุขสวัสดิ์ 51

image

ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น
กฤษดานคร 20 ถนนบรมราชชนนี

image

ปรับปรุงอาคารออดิทอเรียมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ม. รัตนโกสินทร์

image

โรงงานผลิตภัณฑ์ความงาม
สวนสยาม 24 

image

สำนักงานขายคอนโด ลอยด์ 

ศูนย์วิจัย 47

image

ปรับปรุงบ้านพักอาศัย 3 ชั้น

ถนนบรมราชชนนี

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

Powered by MakeWebEasy.com